Keizersgracht 123, het huis met de hoofden

<- 121 Keizersgracht              Panorama              Keizersgracht 125 ->

Keizersgracht 123

Keizersgracht 123

Keizersgracht 123 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 123 Huis met de hoofden


Gebouwd           1622
Architect            Hendrick de Keyser / Pieter de Keyser
Opdrachtgever    Nicolaas Sohier
Monument         Rijksmonument

 

 

Bouwjaar

1622

1909

Architect / Bouwer

1622 verm. Pieter de Keyser, zoon van Hendrick de Keyser

Opdrachtgever

1622 Nicolaas Sohier

Naam / gevelsteen

Huis met de hoofden

Bijzonderheden

1622 Huis met de Hoofden ? m. breed. Gevel van bak- en bergsteen stijl Hendrick de Keyser. Dorische en Toscaanse pilasters, grote zandstenen koppen op consoles. Dubbele stoep.

1909 gerestaureerd. Aan de zuidzijde een bergstenen poortje met leeuwenkoppen, achterzijde en het weghalen aanbouw.

2016-2017 Restauratie voor de bibliotheek

Bewoners / eigenaren o.a.

Al vroeg eigendom van 'Ijzerkoning' Lodewijk De Geer.

1656-1670 Leefde Comenius hier als gast van de fam. De Geer.

Vanaf 1811 was de prestigieuze kunsthandel De Roos er gevestigd. Rembrandts ‘Anatomische les’ werd er in 1928 verkocht aan de staat der Nederlanden.

1865-1869 Eerste HBS, pand gekocht door gemeente

1869-1906 HBS naar Keizersgracht 177, nu Openbare Handelsschool

1909-1931 Conservatorium van Amsterdam

15-11-1920 gedenksteen geplaatst ter herinnering aan sterfdag Comenius (250 jaar)

1909-1931 Conservatorium van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst

1931-???? bonthandel

1983-2009 Bureau Monumenten en Archeologie

2006 koopt Joost Ritman voor Bibliotheca Philosophica Hermetica

2016-heden Bibliotheca Philosophica Hermetica, nog te openen

Rijksmonument

Nr 2249

Gebruik nu

Bibliotheca Philosophica Hermetica

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

 

 Downloaden tekening van 4DEE ARCHITECT als PDF, schaalbaar.

Keizersgracht 123 tekening Piet Vernooy

Keizersgracht 123 tekening Piet Vernooy

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.