Keizersgracht 121

<- 119 Keizersgracht              Panorama              Keizersgracht 123 ->

Keizersgracht 121

Keizersgracht 121

Keizersgracht 121 tekening Philips Caspar

Tekening Philips Caspar

Keizersgracht 121 

Gebouwd            1793
Architect            -
Opdrachtgever    Nics van Staphorst
Monument         Rijksmonument
1853 : RR 210  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 47 4158  (verpondingsnummer)
1796 : 47 335    (kleinnummer)
1732 : 47 4012  (verpondingsnummer)
Kadast: D 5615  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1620

1793

Architect

Opdrachtgever

± 1620 Jan Duits (Johan Deutz)

1793 Nics van Staphorst

Naam / gevelsteen

1620 De Sterre (De Star)

Bijzonderheden

± 1620 koopmanshuis ? m. breed. Ontlastingsbogen boven vensters. Onderluiken.

1793 veranderd in huidige toestand; samengevoegd met 119a. Lodewijk XVI stijl. Rechte kroonlijst waarop balustrade. Stoep. Belangrijk interieur. 18de eeuwse klok in de gang boven zaaldeur met speelwerk. Empire snijraam boven ingang.

Bewoners / eigenaren o.a.

1885 – 1894 Schoolmuseum

Rijksmonument

Nr 2248

Gebruik nu

Appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.