Keizersgracht 111

<- 109 Keizersgracht              Panorama              Keizersgracht 113-115 ->

Keizersgracht 111

Keizersgracht 111

Keizersgracht 111 tekening Caspar Philips

Keizersgracht 111 tekening Caspar Philips

Keizersgracht 111

Gebouwd           ± 1740 
Architect            -
Opdrachtgever    Daniel en Jan Leonard Deutz
Monument         Rijksmonument
1853 : RR 215  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 47 4163  (verpondingsnummer)
1796 : 47 340    (kleinnummer)
1732 : 47 4017  (verpondingsnummer)
Kadast: D 5620  (kadaster oud)

Bouwjaar

vóór 1647

± 1740

1800

Architect

Opdrachtgever

± 1740 Daniel en Jan Leonard Deutz, kooplieden

1800 Hendrik Rijfsnijder

Naam / gevelsteen

De Swarte Arend

Bijzonderheden

± 1740 koopmanshuis 6 m. breed. Getoogde en verhoogde kroonlijst waaronder vier consoles met tussenlichten. Stoep. Snijraam met violet glas.

1800 frieslichten vernieuwd.

Bewoners / eigenaren o.a.

1647 Pieter en Johannes Carlier 

1678 Anna Matthens, vrouw van Abr. Anth. De Saedeler

1714 Daniel Deutz

Rijksmonument

Nr 2245

Gebruik nu

Appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.