Keizersgracht 45

Keizersgracht 45

Keizersgracht 45

Keizersgracht 45, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 45

Gebouwd           1754
Architect            -
Opdrachtgever    Johannes van Eijndhoven
Monument         Rijksmonument
1853 : SS 331  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 49 5108  (verpondingsnummer)
1796 : 49 367    (kleinnummer)
1732 : 49 4961  (verpondingsnummer)
Kadast: D 5721  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1620

1754

Architect

Joh. A. Risener BNA

Opdrachtgever

± 1620 Jacob Fredericxz

1754 Johannes van Eijndhovern

1976 Omega Project BV

Naam / gevelsteen

1754 voorstelling van de moederliefde

Bijzonderheden

1754 veranderd ongeveer zoals het nu is. Halsgevel 6,18 m. breed met siervazen op de vleugelstukken. Getoogd fronton (waarop 1754). Stoep met Ionische balusters.

1967 samengevoegd met Keizersgracht 65, 67 en 69 en Herengracht 50 en 52

Bewoners / eigenaren o.a.

1631 wed. Jacob Fredericxz en daarna hele 17de eeuw in handen van deze familie gebleven.

1704 Lodewijk de Bas

1735 door de Bas’ erfgenamen verkocht aan Johannes van Eijndhovern

Rijksmonument

Nr 2228

Gebruik nu

Appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.