Keizersgracht 37

Keizersgracht 37

Keizersgracht 37

Keizersgracht 37 ,tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 37

Gebouwd           1728
Architect            -
Opdrachtgever   fam. Clopper
Monument         Rijksmonument
1853 : SS 335  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 51 3  (verpondingsnummer)
1796 : 51 371    (kleinnummer)
1732 : 51 3  (verpondingsnummer)
Kadast: D 5725  (kadaster oud)

Bouwjaar

vóór 1620

Architect

Opdrachtgever

vóór 1620 Aris Snoeck en Jan Jacobsz Oets 

1728 fam. Clopper

Naam / gevelsteen

1728 De Hoop

Bijzonderheden

1728 in afgebeelde toestand gebracht. Koopmanshuis 4,23 m. breed. Halsgevel. Onder vleugelstukken van hals lamberkijns. In toog fronton vlak schild.

begin 19de eeuw: Snijraam en achterraam met pijlen. Stoep met leuning van gedraaid rond staafijzer.

Bewoners / eigenaren o.a.

Rijksmonument

Nr 2225 interieur

Gebruik nu

woonhuis

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.