Keizersgracht 35

Keizersgracht 35

Keizersgracht 35

Keizersgracht 35, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 35

Gebouwd           ± 1795
Architect            -
Opdrachtgever    -
Monument         Rijksmonument

1853 : SS 336  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 51 4  (verpondingsnummer)
1796 : 51 372    (kleinnummer)
1732 : 51 4  (verpondingsnummer)
Kadast: D 5726  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1631

± 1795

Architect

1972 A. Mulder

Opdrachtgever

1631 verm. Claes Jansz Clopper, reder

1972 Koöperatieve woonvereniging Amsterdam

Naam / gevelsteen

± 1631 De Hoop

Bijzonderheden

tot 1770 koopmanshuis 6,80 m. breed. Nog in oorsronkelijke staat. Trapgevel met getoogd fronton. Kozijnen met onderluiken. Ontlastingsbogen. Banden.omlijste toegang. Stoep.

± 1795 Is het huis verbouwd naar de huidige staat.

Nu: rechte kroon- en eierlijst waarop hijsbalk rust. Twee consoles. Kap. Oude stoep met leuning bestaande uit als touw gevlochten rond staafijzer.

1972 Verbouw tot 5 apartementen

Bewoners / eigenaren o.a.

vóór 1741 Gillis van Hoven, raad en fabrikant

1741 Hendrik Lampe, koopman

1880 W. Van der Vegt Hzn, notaris

1972 Apartementen

Rijksmonument

Nr 2224

Gebruik nu

appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.