Keizersgracht 33

Keizersgracht 33

Keizersgracht 33

Keizersgracht 33, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 33

Gebouwd           ± 1727
Architect            -
Opdrachtgever    fam. Van Honsen
Monument         Rijksmonument

1853 : SS 337  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 51 5  (verpondingsnummer)
1796 : 51 373    (kleinnummer)
1732 : 51 5  (verpondingsnummer)
Kadast: D 5727  (kadaster oud)

Bouwjaar

? ± 1628

± 1727

Architect

Opdrachtgever

? ± 1628 Dirck Cornelis

± 1727 fam. Van Honsen

Naam / gevelsteen

? 1628 Het Fortuijn

± 1727 De Vergulde Fortijn

Bijzonderheden

± 1727 woonhuis 5,16 m. breed. Getoogde kroonlijst met middenstuk. Kuif.hoekballen. twee consoles. In toog attributen en daaronder lamberkijn. Op kroonlijst hijsbalk. Snijraam en achterraam met ster. (2)

? bekroning verminkt.

Nu rechte kroonlijst met tandlijstvuling. Drie frieslichten.

Bewoners / eigenaren o.a.

kort na ? ± 1628 Jan Cornelis

vóór 1727 fam. Van Honsen

Rijksmonument

Nr 2223

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.