Keizersgracht 25

Keizersgracht 25

Keizersgracht 25

Keizersgracht 25 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 25

Gebouwd           1896
Architect            A. Jacot
Opdrachtgever    T.H. Jansen
Monument         Gemeentelijk monument

1853 : SS 341  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 51 9  (verpondingsnummer)

1796 : 51 377    (kleinnummer)

1732 : 51 9  (verpondingsnummer)

Kadast: D 5731  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1618

± 1754

1896

Architect

1896 A. Jacot

Opdrachtgever

Elbert Goykens

± 1754 Nicolaas Danser

1896 T.H. Jansen

Naam / gevelsteen

± 1618 De Bonte Vos

sedert 1754 De Bonte Vos in de gevel

tot 1896 gluurde de Vos over de gevelrand

Bijzonderheden

± 1618

± 1754 hals met kuif 5,12 m. breed. Omlijste toegang. Stoep.

1896 vernieuwd. Gevel met erker in z.g. Hollandse renaissancestijl.  

 

Bewoners eigenaren o.a.

1754 Van Lennep en Ter Gouw

1896-???? T.H. Jansen

1910 Simons

????-???? Confectie-Industrie Sluizer N.V. (1950-1960)

????-???? Bas Heijne (2018)

Monument

Gemeentelijk Monument

Gebruik nu

Drie appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.