Keizersgracht 25

De aanstellingsbrief van jufrouw Rozemijer van Simons.

De aanstellingsbrief waarin mejuffrouw Judith Alida Maria Rozemeijer uit Velsen in 1910 haar aanstelling krijgt. Hierin is ook sprake van een “godspenning” van vijf gulden.  De “godspenning” is het handgeld voor dienstbodes dat zij krijgen wanneer zij zijn aangenomen. Hiermede was enerzijds de zaak beklonken en anderzijds ligt dan vast dat de dienstbode aan een minimale diensttijd is gebonden.

 

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.