Keizersgracht 27

Keizersgracht 27

Keizersgracht 27

Keizersgracht 25 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 27

Gebouwd           1618
Architect            -
Opdrachtgever    Elbert Goykens
Monument         Rijksmonument

1853 : SS 340  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 51 8  (verpondingsnummer)
1796 : 51 376    (kleinnummer)
1732 : 51 8  (verpondingsnummer)
Kadast: D 5730  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1618 (1)

Architect

Opdrachtgever

± 1618 Elbert Goykens, bakker (1)

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1618 trapgevel 6,38 m. breed. Ontlastingsbogen. Banden. Stoep. (1)

In de loop van de 19de eeuw rechte kroonlijst (blokgoot), waarboven oude kap met hijsbalk. Stoep behouden. (2)

? Boven ingang snijraam. Op voordeur vrouwen- en manskop met baret. (3?)

Bewoners / eigenaren o.a.

± 1645 dr Elbert Goykens (1)

1663 Agatha Munter, weduwe dr Elbert Goykens (1)

1687 Margaretha Munter, weduwe mr Jacobus Trip (1)

Tot 1761 bij familie Trip (1)

Rijksmonument

Nr 2220

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.