Keizersgracht 23

Keizersgracht 23

Keizersgracht 23

Keizersgracht 23 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 23

Gebouwd           ± 1728
Architect            -
Opdrachtgever    verm. A.A. Deudeker
Monument         Rijksmonument

1853 : SS 342  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 51 10  (verpondingsnummer)
1796 : 51 378    (kleinnummer)
1732 : 51 10  (verpondingsnummer)
Kadast: D 5732  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1618 samen met 21 t/m 29

± 1728

19de eeuw

Architect

Opdrachtgever

± 1728 verm. A.A. Deudeker

Naam / gevelsteen

1711 Het Kroontje boven de deur

Bijzonderheden

± 1728 halsgevel 4,26 m. breed met in fronton Romeins borstbeeld. Stoep en deuromlijsting.

19de eeuw: ramen met gesneden bovenhoeken bewerkt

Bewoners / eigenaren o.a.

Rijksmonument

Nr 2219

Gebruik nu

woning

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.