Keizersgracht 21

Keizersgracht 21

Keizersgracht 21

Keizersgracht 21 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 21

Gebouwd           ± 1618, 1904
Architect            O. Bunjes & Zn
Opdrachtgever    O. Bunjes & Zn
Monument         Rijksmonument
1853 : SS 343  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 51 11  (verpondingsnummer)
1796 : 51 379    (kleinnummer)
1732 : 51 11  (verpondingsnummer)
Kadast: D 5733  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1618

± 1715

1904

Architect

1904 O. Bunjes & Zn, timmerlieden en makelaars

2002 Strackee bv Bouwadviesbureau

Opdrachtgever

± 1618 Elbert Gooykens, bakker

H.G. de Hoogh

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1618 met 23 t/m/ 29

± 1715 vernieuwd. Halsgevel 4,27 m. breed met vleugelstukken. Getoogd fronton. Stoep.

± 1765 Getoogde kozijnen.

1904 eenvoudige rechte kroonlijst.

2002 funderingsherstel

Bewoners / eigenaren o.a.

1647 Aeltje Ellerts, weduwe van Jan Oom Claesz

Monument

Gebruik nu

woning

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.