Keizersgracht 19

Keizersgracht 19

Keizersgracht 19

Keizersgracht 19, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 19

Gebouwd           ± 1740
Architect            -
Opdrachtgever   ds Jacobus van Hoorn
Monument         Rijksmonument
1853 : SS 344  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 51 12  (verpondingsnummer)
1796 : 51 380    (kleinnummer)
1732 : 51 12  (verpondingsnummer)
Kadast: D 5734  (kadaster oud)

Bouwjaar

17de eeuw

± 1740

Architect

Opdrachtgever

± 1740 ds Jacobus van Hoorn, gehuwd met Marijtje Blok

Naam / gevelsteen

17de eeuw daar Stockholm uithing

alliantiewapen

Bijzonderheden

± 1740 ingezwenkte halsgevel 4,25 m. breed. Getoogd fronton waarin alliantiewapen. Omlijste hijsbalk. Stoep.

Bewoners / eigenaren o.a.

17de eeuw fam. Blok

Midden 19de eeuw: J.G. Pouw, notaris, daarna J.G. Pouw jr

1890 Pouw en B.H. Schultz, notaris

Rijksmonument

Nr 2218

Gebruik nu

Woning

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.