Herengracht 567

<- 565 Herengracht                Panorama               Herengracht 569 ->

Herengracht 567

Herengracht 567

Herengracht 567, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 567


Gebouwd           1721
Architect            -
Opdrachtgever    Jonkvr. Maria Elisabeth de Wael, vrouwe van Ankeveen
Monument         Rijksmonument

1853 : Y  262   (huisnummer 1853-1875)

1808 : 59 5450  (verpondingsnummer)

1796 : 59 33    (kleinnummer)

1732 : 59 5156  (verpondingsnummer)

Kadast: I 752   (kadaster oud)

Bouwjaar

1721 

Architect

Opdrachtgever

1721 Jonkvr. Maria Elisabeth de Wael, vrouwe van Ankeveen

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1721 woonhuis 7,38 m. breed. Erf gekocht van Ant. Van der Waeyen. Rechte kroonlijst met in het midden een gebeeldhouwde bekroning waarin hijsbalk. Fries met acanthusornament. Stoep met onderingang (verdwenen) (1)

Bewoners / eigenaren o.a.

1755 Gedefridus Franciscus Cromhout, heer van Anekeveen. 

1765 Princesse van Mont Morany

1782 George en juffr. Clifford 

begin 20ste eeuw: Suikerindustrieschool 

Rijksmonument

Nr 1679

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.