Herengracht 569

<- 567 Herengracht                Panorama               Herengracht 571 ->

Herengracht 569

Herengracht 569

Herengracht 569, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 569


Gebouwd           1666 
Architect            -
Opdrachtgever   Jan de Wael, Heer van Ankeveen 
Monument         Rijksmonument

1853 : Y  261   (huisnummer 1853-1875)

1808 : 59 5451  (verpondingsnummer)

1796 : 59 32    (kleinnummer)

1732 : 59 5157  (verpondingsnummer)

Kadast: I 751   (kadaster oud)

Bouwjaar

1666 (1)

Architect

Opdrachtgever

1666 Jan de Wael, Heer van Ankeveen (1)

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1666 koopmanshuis 7,43 m. breed met stal aan de Botermarkt (Rembrandtsplein). Halsgevel met festoenen en aanzetstukken op de zijkanten. Guirlandes om vlieringvenster en op twee borstweringen. Segmentvormig fronton. Omlijste toegang. stoep met onderingang. (1)

? - nu: rechte kroonlijst waarboven kap met hijsbalk uitsteekt. Boven voordeur grote ruit waarachter ster. Stoep behouden. (2)

Bewoners / eigenaren o.a.

1694 Johannes de Wael (1)

Jacob of Adr. De Wael (1)

± 1730 Maria Elisabeth de Wael (1)

1765 met 567 Princesse van Mont Morany (1)

1796 Geerlich van der Nulft (1)

Rijksmonument

Nr 1680

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.