Herengracht 565

<- 563 Herengracht                Panorama             Herengracht 567 ->

Herengracht 565

Herengracht 565

Herengracht 565, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 565


Gebouwd           1699 verm. Philip van der Goes
Architect            -
Opdrachtgever     verm. Philip van der Goes
Monument         Rijksmonument

1853 : Y  263   (huisnummer 1853-1875)

1808 : 59 5449  (verpondingsnummer)

1796 : 59 34    (kleinnummer)

1732 : 59 5155  (verpondingsnummer)

Kadast: I 753   (kadaster oud)

Bouwjaar

Aankoop bouwerf: 1669

1699 (1)

Architect

Opdrachtgever

1669 Frans Cornelissen Snijder, eigenaar bouwerf (1)

1699 verm. Philip van der Goes, vice-admiraal (1)

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1699 koopmanshuis 7,45 m. breed. Halsgevel met segmentvormig schelpfronton (verdwenen). Vleugelskken met elk een wapenschild (verm. Van der Goes en Van Meeckeren) Hoekvazen. Hijsbalk. Platte stoep met omlijste toegang. (1)

Bewoners / eigenaren o.a.

? mr Willem Backer Dircksz, commissaris en raad (schoonzoon van Van der Goes) (1)

1763 mr David de Wilhem, oud-schepen (schoonzoon van Backer) (1)

1782 Johan Servaas Lijnslager, buskruitfabrikant (1)

begin 19de eeuw: Jan Alewijn, later zijn weduwe geb. Trip. (1)

1855-1885 J.P. van Etten, notaris (1)

na 1885 verschillende kantoren (1)

Rijksmonument

Nr 1678

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.