Herengracht 563

<- 561 Herengracht                Panorama              Herengracht 565 ->

Herengracht 563

Herengracht 563

Herengracht 563, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 563


Gebouwd           vóór 1683
Architect            -
Opdrachtgever    -
Monument         Rijksmonument

1853 : Y  264   (huisnummer 1853-1875)

1808 : 59 5448  (verpondingsnummer)

1796 : 59 35    (kleinnummer)

1732 : 59 5154  (verpondingsnummer)

Kadast: I 754   (kadaster oud)

 

 

Herengracht 563 en Thorbeckeplein 17

Bouwjaar

vóór 1683 (1)

Architect

Opdrachtgever

vóór 1683 Jacob de Wael (1)

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

Thorbeckeplein 17: Hoekhuis 6,20 x 8,23 m. Rechte kroonlijst. Pothuis. Toegang met omlijsting in blokwerk. (1)

563 vóór 1683 woonhuis 7,50 m. breed. (1) rechte kroonlijst met vier consoles. Dakvenster. Stoep met onderingang. (1)

Bewoners / eigenaren o.a.

1683 Dirk Compot (1)

? Andries van Born, eigenaar (1)

? Anth. Bon, apotheker (1)

? - ± 1800 Pierolet, zilversmid (1)

? 563 Wed. van Daniel Weetering (1)

Rijksmonument

563 Nr 1677

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.