Herengracht 513-515 (oud 509-517) / Vijzelstraat 22 - 28

<- 507-509 Herengracht                  Panorama                Herengracht 519 ->

Herengracht 509-511, van voor 1914

Herengracht 509-511, van voor 1914

Herengracht 509 - 511, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips, met alleen 511

Herengracht 511 oud

Gebouwd           ± 1667
Architect            -
Opdrachtgever    Gerard Hasselaar
Afgebroken       1917

1853 : X 397  (huisnummer 1853-1875) is gelijk aan 509

1808 : 57 4005  (verpondingsnummer)

1796 : 57 61    (kleinnummer)

1732 : 57 3806  (verpondingsnummer)

Kadast: I 4319  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1667 (1)

1771 (2)

1854 (3)

1917 (4) afgebroken

Architect

1928 G.J. Rutgers (5)

Opdrachtgever

± 1667 Gerard Hasselaar (1)

1771 Nicolaas Geelvinck (2)

1854 (3)

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1667 met 509: dubbel woonhuis. Rechte kroonlijst waar vroeger met vazen. Kap met twee dakvensters. Dubbele stoep en omlijste toegang. (1)

1854 gesplitst met 509. (3)

1917 afgebroken wegens verbreding Vijzelstraat. (4)

Bewoners / eigenaren o.a.

1782 John Hope, bewoonde 509 en 511  (2)

 (laatste tot) 1917 Prof.jhr dr J. Six, bewoonde 509 en 511 (4)

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.