Herengracht 513-515 (oud 509-517) / Vijzelstraat 22 - 28

<- 507-509 Herengracht                  Panorama                Herengracht 519 ->

Herengracht 517, van voor 1914

Herengracht 517, van voor 1914

Herengracht 517, Tekening Caspar Philips

Herengracht 517, Tekening Caspar Philips

Herengracht 517 oud

Gebouwd           ± 1667
Architect            -
Opdrachtgever    Marten Pietersz Hagenaar
Afgebroken       1917

1853 : X 394  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 57 4002  (verpondingsnummer)

1796 : 57 58    (kleinnummer)

1732 : 57 3803  (verpondingsnummer)

Kadast: I 886  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1667 (1)

1917 (2)

Architect

Opdrachtgever

± 1667 Marten Pietersz Hagenaar (1)

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1667 winkelhuis. Halsgevel 4,35 x 10,20. Neerhangende guirlandes langs vlieringkozijn. Twee omlijste zolderlichten. Twee linten waarop: Anno-1667. stoep met onderingang. (1)

1917 gesloopt wegens verbreding Vijzelstraat. (2)

Bewoners / eigenaren o.a.

1669 dr Arnout Tholinx, med. dr en commissaris (1)

19de eeuw: fam. Van Lennep (1)

Rijksmonument


Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.