Herengracht 513-515 (oud 509-517) / Vijzelstraat 22 - 28

<- 507-509 Herengracht                  Panorama                Herengracht 519 ->

Herengracht 513, van voor 1914

Herengracht 513, van voor 1914

Herengracht 513, Tekening Caspar Philips

Herengracht 513, Tekening Caspar Philips

Herengracht 513 oud

Gebouwd           1667
Architect            Jan Pluijmer
Opdrachtgever    erfgenamen van Marten Pietersz Hagenaar
Afgebroken       1917

1853 : X 396  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 57 4004  (verpondingsnummer)

1796 : 57 60    (kleinnummer)

1732 : 57 3805  (verpondingsnummer)

Kadast: I 888  (kadaster oud)

Bouwjaar

1667 (1)

1868 (2)

1917 (3)

Architect

1667 Jan Pluijmer (1)

Opdrachtgever

1667 erfgenamen van Marten Pietersz Hagenaar (1)

1868 G.W. Koning q.q. (2)

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1667 koopmanshuis. Halsgevel 5,75 m. breed. Neerhangende guirlandes langs vlieringkozijn. Twee omlijste zolderlichten. Twee linten waarop: Anno-1667. stoep met onderingang. (1)

1868 enigszins veranderd. (2)

1917 gesloopt wegens verbreding Vijzelstraat. (3)

Bewoners / eigenaren o.a.

1667 (1)

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.