Herengracht 505

<- 503 Herengracht                  Panorama                Herengracht 507-509 ->

Herengracht 505

Herengracht 505

Herengracht 505, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 505


Gebouwd           1683
Architect            -
Opdrachtgever     Jacomo Wigandy
Monument         Rijksmonument


Bouwjaar

1683

1968 Restauratie

Architect

Opdrachtgever

1683 Jacomo Wigandy

Naam / gevelsteen

1694 Bilboa

Bijzonderheden

1683 koopmanshuis 7,40 m. breed. Halsgevel met festoenen op zijkanten. Aanzetkrullen. Festoenen om hijsbalkgat. Hoge stoep met omlijsting is verdwenen. (1)

1694 met stal aan de Reguliersdwarsstraat

1968 Na het vertrek van de studentenvereniging is het weer gerestaureerd

Bewoners / eigenaren o.a.

1694 Jacomo Wigandy van Rijn

1742 Wendelina van Rijn

1775-1800 Johan Carel en A.P. van Notten

1857-1875 H. Hoeuf van Velsen

I934-1967 Amsterdamsche Vrouwelijke Studentenvereeniging (AVSV)

Rijksmonument

Nr 1666

Gebruik nu

Kantoren

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam en Vierhonderd jaar Herengracht 1976.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.