Herengracht 503

<- 501 Herengracht                  Panorama                Herengracht 505 ->

Herengracht 503

Herengracht 503

Herengracht 503, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 503


Gebouwd           1757
Architect            Jan van der Hart Hendriksz
Opdrachtgever    Nicolaas Warin
Monument         Rijksmonument

Bouwjaar

1683 (1)

1757 (2)

Architect

1757 Meestertimmerman en makelaar Jan van der Hart Hendriksz

Opdrachtgever

1683 Antoine Warin

1757 Nicolaas Warin, koopman en bankier (2)

1926 C.F. Bordes (4)

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1683 Het eerste huis met een koetshuis aan de Reguliersdwarsstraat 54

1757 vernieuwd koopmanshuis 7,35 m. breed. Geblokte bergstenen gevel met vensteromlijsting. Rechte kroonlijst waaronder trigliefen. Platte stoep. Kap met twee hijsbalken. Afwijkend van de gangbare bouwwijze: geen hoge stoep, sierlijke bekroning enz. (2)

begin 19de eeuw: boven ingang in raam lantaarn. (3)

1926 ingericht tot kantoor (4)

Bewoners / eigenaren o.a.

begin 18de eeuw: Anthony Warin, koopman en bankier (vader van Nicolaas) tot 1810 bewoond door fam. Warin. (1)

1810-1880 fam. Z. En J.R. Kemper (2)

Rijksmonument

Nr 1665

Gebruik nu

Kantoren

 

Gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam. En Vierhonderd jaar Herengracht 1976.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.