Herengracht 481

<- 479 Herengracht                  Panorama                Herengracht 483 ->

Herengracht 481

Herengracht 481

Herengracht 481, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 481 Sweers


Gebouwd           1668
Architect            -
Opdrachtgever    Isaäc Sweers, vice-admiraal
Monument         Rijksmonument
 

Bouwjaar

1668 (1)

1715 (2)

Architect

Opdrachtgever

1668 Isaäc Sweers, vice-admiraal (1)

1715 Egidius van den Bempten, burgemeester (2)

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1668 dubbel woonhuis 12,50 m. breed. Stal aan Reguliersdwarsstraat, aansluitend op het erf zoals dat bij de grote huizen aan ‘de Bocht’ plaats vond. (1)

1715 verhoogde rechte kroonlijst. Zes consoles. Vijf zolderlichten. Omlijste toegang en het venster daarboven. Twee afhangende festoenen met wapenschilden (waarschijnlijk van Sweers-Bloemaert. Zadeldak thans met laag venster. Dubbele stoep met onderingang (tegenwoordig platte stoep met zes paaltjes. Geblokte hardstenen onderpui. (2)

Bewoners / eigenaren o.a.

1775 mr Jan Six, schepen (2)

1793 mr Nicolaas Six, commissaris (2)

1905 M.P. Voute (2)

Rijksmonument

Nr 1654

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.