Herengracht 479

<- 477 Herengracht                  Panorama                Herengracht 481 ->

Herengracht 479

Herengracht 479

Herengracht 479, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 479


Gebouwd           ± 1722
Architect            -
Opdrachtgever     mr. Pieter Pels
Monument         Rijksmonument
 

Bouwjaar

1665

1722

1867

Architect

Opdrachtgever

1665 mr. Joan Corver, secretatis

1722 mr. Pieter Pels

1867 J. Van Eick

1920 M.P. Voute

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

 

1722 dubbel woonhuis 14,85 m. breed. Rechte kroonlijst met zes zware consoles met drie tussenlichten. Versierde deurtravee. Balustrade (verdwenen). Zadeldak met dakvesnter. Omlijste toegang. Middenvenster eerste verdieping. 

± 1750 dubbele stoep met onderingang.

belangrijk interieur.

1867 enigszins verbouwd.

1920 ingericht tot woonhuis en kantoor

Bewoners / eigenaren o.a.

1740 J.M. Witheyn, wed. Vincent M. van Lockhorst

1759 Adr. Is. Valckenier, schepen

1885-1896 Corn. Van Mourik, notaris

1901-1911 mr. W.F. van Leeuwen, burgemeester

1911-1920 mr. A. Moens, secr. Nederlandsche Bank

Rijksmonument

Nr 1653

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.