Herengracht 483

<- 481 Herengracht                  Panorama                Herengracht 485 ->

Herengracht 483

Herengracht 483

Herengracht 483, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 483


Gebouwd           1668 
Architect            -
Opdrachtgever    Dirk Jansen Tancho en Samuel Gerinx
Monument         Rijksmonument
 

Bouwjaar

1668

1920

Architect

Opdrachtgever

> 1668 Dirk Jansen Tancho en Samuel Gerinx

1920 Amsterdamsche Spaarkas

Naam / gevelsteen

1674 De Jonge Palsgraeff

Bijzonderheden

1668 woonhuis 5,95 m. breed. Samen met 485 onder één dak. 

1920 ingericht als kantoor. Gevel met voorsprong. Rechte kroonlijst. Dakvenster. Versierde deurtravee. Stoep met onderingang (thans plat met paaltjes en kettingen.

Bewoners / eigenaren o.a.

1716 Arent Protte

± 1773 mr Cornelis Graafland Jansz

Rijksmonument

Nr 1655

Gebruik nu

Kantoor

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.