Herengracht 477

<- 475 Herengracht                  Panorama                Herengracht 479 ->

Herengracht 477

Herengracht 477

Herengracht 477, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 477


Gebouwd           ± 1725
Architect            -
Opdrachtgever     David Mattheus de Neufville
Monument         Rijksmonument
 

Bouwjaar

± 1670

± 1725

begin 19de eeuw

Architect

± 1670 Jacob van Wissel

Opdrachtgever

± 1725 David Mattheus de Neufville

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1670 woonhuis met stal

± 1725 dubbel woonhuis. Rechte kroonlijst.balustrade. versierde deurtravee. Dubbele stoep met onderingang, 14,90 m. breed..

begin 19de eeuw: voorraam met achtersierraam. Stoephek met pijlen bewerkt.

Bewoners / eigenaren o.a.

± 1725- na 1810 fam de Neufville 

1855-1900 J. Borski 

Rijksmonument

Nr 1652

Gebruik nu

Kantoor

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.