Herengracht 475

<- 473 Herengracht                  Panorama                Herengracht 477 ->

Herengracht 475

Herengracht 475

Herengracht 475, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 475

Gebouwd           ± 1735
Architect            Fr. Blancard ontwerper
Opdrachtgever     Petronella de Neufville
Monument         Rijksmonument
1853 : X 414     (huisnummer 1853-1875)
1808 : 33 6087  (verpondingsnummer)
1796 : 33 78     (kleinnummer)
1732 : 33 6047  (verpondingsnummer)
Kadast: I 906    (kadaster oud)

Bouwjaar

1666

± 1735

1907

Architect

± 1735 Fr. Blancard ontwerper. H.J. Husly bouwer.

1907 C.B. Posthumus Meyes

Opdrachtgever

1666 Denijs Nuyts, koopman

± 1735 Petronella de Neufville, wed. van Jacob van Lennep Aernoutsz

1907 Hollandsche Sociëteit van Levensverzekeringen

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1666 dubbel koopmanshuis 15 m. breed ‘met een klein huis bezuiden de poort’. Tuin-koetshuis.

± 1735 dubbel koopmanshuis 15 m. breed. Bergstenen gevel. Rechte kroonlijst. Balustrade met kuifstuk. Alliantiewapen met twee liggende vrouwenfiguren. Twee hoekvazen. Hemelbol. Twee sierschoorstenen. Versierde ingangtravee metpilasters en fronton. Twee kariatiden. Dubbele stoep met onderingang, bordes en ijzeren balusters. Belangrijk interieur. 

1907 Kantoor ingericht. Het geheel bleef intact.

Bewoners / eigenaren o.a.

1682-1721 Emmerentia Nuys

tot 1792 van fam. De Neufville-Van Lennep.

1792 Jan Gildemeester Jansz, consul van Portugal

Rijksmonument

Nr 1651

Gebruik nu

Kantoor

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.