Herengracht 445

<- 443 Herengracht                  Panorama                Herengracht 447 ->

Herengracht 445

Herengracht 445

Herengracht 445, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 445


Gebouwd           1667 
Architect            -
Opdrachtgever    Gillis Hendriks
Monument         Rijksmonument
 

Bouwjaar

1667 (1)

± 1760 (2)

1896 (3)

Architect

1667 Gillis Hendriks, metselaar (1)

Opdrachtgever

1667 Anna Goethals (1)

± 1760 fam. Calkoen en Pool (2)

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1760 koopmanshuis 4 m. breed. getoogde kroonlijst met kuif. Omlijste hijsbalk. Stoep met onderingang. (2)

1896 op derde verdieping drielichtkozijn tot twee gemaakt. (3)

Bewoners / eigenaren o.a.

Rijksmonument

Nr 1642

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.