Herengracht 447

<- 445 Herengracht                  Panorama                Herengracht 449 ->

Herengracht 447

Herengracht 447

Herengracht 447, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 447


Gebouwd           1667 
Architect            -
Opdrachtgever    Gillis Hendriks
Monument         Rijksmonument
 

Bouwjaar

1667 (1)

Architect

1667 Gillis Hendriks, metselaar (1)

± 1772 (2)

1899 (3)

Opdrachtgever

± 1772 Martinus Domsma. (2)

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1667 winkelhuis 3,90 m. breed. Halsgevel met festoenen op zijkanten. Neerhangende festoenen langs vlieringvenster. Driehoekig fronton. Guirlandes tegen de drie verdiepingen. Stoep. (1)

± 1772 ingezwenkte halsgevel. Getoogde kozijnen. Weer tot winkelhuis gemaakt. (2)

1899 weer verbouwd. Bovengevel onveranderd. Platte stoep. (3)

Bewoners / eigenaren o.a.

± 1778-1805 Nicolaas van Veen, notaris (2)

Rijksmonument

Nr 1643

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.