Herengracht 443

<- 441 Herengracht                  Panorama                Herengracht 445 ->

Herengracht 443

Herengracht 443

Herengracht 443, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 443


Gebouwd           -
Architect            -
Opdrachtgever    -
Monument         Rijksmonument


Bouwjaar

1667 (1)

19de eeuw (2)

1915 (3)

Architect

1667 Adriaan Reijerts, meester-metselaar (1)

Opdrachtgever

19de eeuw: W.F. Kühler (2)

1915 verm. B.J. Planken (3)

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1667 halsgevel met middenvoorsprong 4 m.breed. Festoenen op zijkanten. Hangfestoenen om zolderluik. Gebogen fronton. Cartouche met 1667. Pui. Pothuis. Veel als apotheek in gebruik geweest. (1)

19de eeuw: winkelhuis met drie verdiepingen. Rechte kroonlijst met twee consoles. Waarboven dak met hijsbalk uitsteekt. (2)

1915 nieuwe pui. (3)

Bewoners / eigenaren o.a.

Rijksmonument

Nr 1641

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.