Herengracht 267

<- 265 Herengracht          Panorama         Herengracht 253 ->

Herengracht 267

Herengracht 267

Herengracht 2, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 267

Gebouwd             1889
Architect             J. Van Looij
Opdrachtgever    J.J. van Bork -
Monument          -     
1853 : KK 161  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 29 5083  (verpondingsnummer)
1796 : 29 179    (kleinnummer)
1732 : 29 5027  (verpondingsnummer)
Kadast: F 247 + 292 + 291  (kadaster oud)

 

 

Bouwjaar

1648

1881

1898

Architect

1898 J. Van Looij

1985 Fred Langendijk

Opdrachtgever

1648 Corn. Albertsz

1898 J.J. van Bork

1965 Gemeentelijk Woningbedrijf West

Naam / gevelsteen

1648 De Oude Prins

Bijzonderheden

1648 koopmanshuis 5,43 m. breed met pilastergevel. (Achterhuisje?) Vleugelstukken. Drie siervazen. Driehoekig fronton. Gevelsteen. Middentoegang met stoep.

1881 op de veilig gekocht voor f 7.600,- D.R. Nienaber, nieuw ontwerp gemaakt, niet uitgevoerd of verbouwd?

1898 geheel vernieuwd tot kantoor en magazijn met bovenwoning. Totaal vijf verdiepingen. Hiervoor werd de aan de zuidzijde gelegen Koksteeg (genoemd naar Jan Cox) – doorlopende naar het Singel - erbij getrokken.

1985 Verbouwd tot 11 HAT woningen

Bewoners / eigenaren o.a.

1718-1796 Familie Stoutenburg

1804-1850 familie Reael

1852-1876 Joannes Hubertus Nieuwland [1807-1876]

1881-1890 Willem Frederik Piek [1838-1916]

1898-1927 J.J. van Bork

1950-1970 NV Vromen en de Papierfabriek Doetinchem

1981-1983 Gekraakt

Monument

Gemeentelijk monument

Gebruik nu

Appartementen, HAT eenheden

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.