Herengracht 267

<- 265 Herengracht          Panorama         Herengracht 253 ->

Herengracht 267

Herengracht 267

Herengracht 2, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 267

Gebouwd             1889
Architect             J. Van Looij
Opdrachtgever    J.J. van Bork -
Monument          -     
1853 : KK 161  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 29 5083  (verpondingsnummer)
1796 : 29 179    (kleinnummer)
1732 : 29 5027  (verpondingsnummer)
Kadast: F 247 + 292 + 291  (kadaster oud)

 

 

Het woonhuis Herengracht 267

Het oorspronkelijke pand staat op de zuidhoek van de Treeftsteeg en ook op de noordhoek van de in 1898 vervallen 1 m brede Koksteegje of Jan Cocxslopgen of -steegje, Het is genoemd naar de leertouwer Jan Gerritsz Cocks of Cocx, die hier tegen het einde van de zestiende eeuw woonde. Het oorspronkelijke huis is in 1645 voor f 3.600,- door Pieter van de Vijver verkocht aan Cornelis Allertsz, die er dan in 1648 een nieuw huis, met achterhuis, laat bouwen. Dat huis heeft een halsgevel en met doorlopende pilasters en tussentrapjes en een gevelsteen met De Oude Prins, zoals te zien is op de eerste foto van het tabblad “Foto”. Het huis heeft nog een tweede ingang in de Treeftsteeg. In 1670 wordt het pand op de veiling voor f 8.606,- gekocht door de reizende bode Paulus Burghman die er in 1674 nog woont. In 1681 wordt het huis uit de boedel van zijn weduwe Maria Gastman bij executie voor f 5.620,- gekocht door Thomas Dielens die de koopsom in 1683 betaalt en het pand in 1693 voor f 4.000,- weer verkoopt aan de geneesheer dr. Andries Reyne of Reynen, een broer van Gerrit Reyne van Herengracht 409 en 411. De dokter verkoopt het huis in 1714 – er woont dan de chirurgijn Louis Burij of Burrie uit «Chatodijn», die sinds 1662 getrouwd is met Willemijntje Barbier – voor f 5.500,- aan Willem Schierhout, die het in 1718 voor f 5.800,- overdoet aan de wijnkoper Cornelis Stoutenburg.

 

De familie Stoutenburg-Reael

Stoutenburg bewoont het huis nog in 1773, in 1742 is de huurwaarde voor het huis vastgesteld op f 275,-. Tussen 1775 en 1781 is de bewoner en eigenaar Dirk Stoutenburg van Herengracht 173, wiens dochter Maria Catharina Stoutenburg, een winkelierster, het huis later bezit en het bewoont van ongeveer 1793 – 1796 als weduwe van Hubertus Anthonius Reael. In 1804 - wonen er haar erven, van 1810 tot 1844 haar zoon, de ongetrouwde Cornelis Hubertus Reael[1781-1844], hij handelt in koffie, thee en specerijen. De huurwaarde van het huis is in 1810 op f 275,- vastgesteld. In 1811-1819 zijn broer, mr. Andreas Anthonius Reael [1783-1856] die getrouwd is met Theodora Christina Bouvy. Hij is katholiek advocaat, lid van de raad 1824-1851 en wethouder 1824-1848, lid van de Dubbele Kamer 1840 om over de grondwetsherziening te beslissen en van de Provinciale Staten.

Herengracht 261, tegeltableau met de tekst "Kantoor"

Tegeltableau met de tekst "Kantoor"

Herengracht 267, tegeltableau met de tekst "Magazijn"

Tegeltableau met de tekst "Magazijn"

Herengracht 267 og

Onderpui met de twee deuren met de tegeltableau's erboven.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.