Herengracht 269

<- 267 Herengracht          Panorama         Herengracht 271 ->

Herengracht 269, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 269

Herengracht 269

Herengracht 269

Gebouwd             1656
Architect            -
Opdrachtgever    wed. van Pieter Pietersz
Monument         Rijksmonument
1853 : KK 160  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 29 5082  (verpondingsnummer)
1796 : 29 178    (kleinnummer)
1732 : 29 5026  (verpondingsnummer)
Kadast: F 246  (kadaster oud)

Bouwjaar

1656

Architect

Opdrachtgever

1656 wed. van Pieter Pietersz, glazenmaker

Naam / gevelsteen

1656 De Vijf Ruijten

Bijzonderheden

1656 koopmanshuis 5,10 m. breed met pilaster-trapgevel. Over eerste en tweede verdieping vier bakstenen pilasters, twee aan twee gekoppeld door smalle lijst. Stoep met onderingang.

± 1810 snijraam.

± 1890 in benedenvensters mangaanglas

Bewoners / eigenaren o.a.

1958-heden Hotel Hegra

Rijksmonument

Nr.: 1591

Gebruik nu

Hotel Hegra

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.