Herengracht 251

<- 249 Herengracht          Panorama         Herengracht 253 ->

Herengracht 251

Herengracht 251

Herengracht 251, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 251


Gebouwd           1896 
Architect            J.N. Hendrix
Opdrachtgever    Dirck Wijnandsz
Monument         Rijksmonument
1853 : KK 169   (huisnummer 1853-1875)
1808 : 29 5091  (verpondingsnummer)
1796 : 29 189    (kleinnummer)
1732 : 29 5036  (verpondingsnummer)
Kadast: F 257    (kadaster oud)

Bouwjaar

1648

1896

Architect

1896 J.N. Hendrix

Opdrachtgever

1648 Dirck Wijnandsz

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1648 koopmanshuis. Gevel met Dorische pilastertop. 5,06 m. breed. Driehoekig fronton. Dammen als pilasters. Ontlastingsbogen. Stoep. Middeningang.

1896 gevel verbouwd. Woonhuis met bovenwoningen. Eenvoudige klokgevel. Stoep behouden.

Bewoners / eigenaren o.a.

1757 Jan van Vollehoven Anstz.

Rijksmonument

Nr 1586

Gebruik nu

Appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.