Herengracht 169a

<- 169 Herengracht          Panorama         Herengracht 171 ->

Herengracht 169a

Herengracht 169a

Herengracht 169a, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 169a / Oude Leliestraat 15-13

Gebouwd           1901
Architect            A. Jacot, Oldewelt, W
Opdrachtgever    -
Monument         -


Bouwjaar

1615-1620

1901

Architect

A. Jacot, Oldewelt, W

Opdrachtgever

1615-1620 erfgenamen familie Van Kippen

Naam / gevelsteen

 

Bijzonderheden

na 1615 Winkelhuis 5,75 m. breed 8,10 m. lang. Halsgevel waarvan de de vleugelstukken met een getoogd fronton.

Bewoners / eigenaren o.a.

 

Rijksmonument

Gebruik nu

Huis met winkel

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- wn Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.