Herengracht 169

<- 167 Herengracht          Panorama         Herengracht 169a ->

Herengracht 169, 1015 BJ,

Herengracht 169

Herengracht 169, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 169

Gebouwd             ± 1880
Architect            -
Opdrachtgever    M. Westenberg
Monument         Gemeentelijk monument

1853 : RR 279  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 30 5193  (verpondingsnummer)

1796 : 30 233    (kleinnummer)

1732 : 30 5142  (verpondingsnummer)

Kadast: F 458  (kadaster oud)

Bouwjaar

voor 1615

na 1615

± 1880

Architect

Opdrachtgever

± 1880 M. Westenberg, kruidenier

Naam / gevelsteen

De Drie Jonge Mollen

Bijzonderheden

na 1615 Winkelhuis 5,95 m. breed 7,45 m. lang. Hoekhuis, onregelmatig ingedeeld, een schuine hoek en pothuis. Verhoging verm, na 1615 erop gebouwd. Verschillende zaken zijn hierin gedreven.

± 1880 vernieuwd: winkel- en woonhuis. Kroonlijst met dakvenster

Bewoners / eigenaren o.a.

tot 1615 Wed. Van Jan Joriaen

1615 Jan Andriesz, schoenmaker

? een hoedenkramer

1757 Jan Mourin, horlogemaker

Rijksmonument

Gemeentelijk monument

Gebruik nu

Winkel / Appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- wn Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.