Herengracht 171

< 169a Herengracht          Panorama         Herengracht 173 >

Herengracht 171

Herengracht 171

Herengracht 171, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 171

Gebouwd             1724
Architect            -
Opdrachtgever    Pieter van den Ende
Monument         Rijksmonument


Bouwjaar

± 1627 (1)

± 1724 (2)

Architect

Opdrachtgever

± 1724 Pieter van den Ende, meesterkleermaker (2)

Naam / gevelsteen

1627 De Vergulde Baers (1)

na 1650 De Salm (1)

 

± 1724 koopmanshuis 5,72 m. breed. Halsgevel met eenvoudige vleugelstukken en driepasvormig getoogd fronton met wapenschild. Gebeeldhouwde omlijsting van het hijsbalkgat. Kozijnen met onderluiken. Stoep en toegang met omlijsting. (2)

Bewoners / eigenaren o.a.

1650 Carel Pietersz Quaker, ‘commenijhouder’ (1)

Rijksmonument

Nr 1566

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.