Herengracht 101

< 99 Herengracht          Panorama         Herengracht 103 >

Herengracht 101

Herengracht 101

Herengracht 101 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 101


Gebouwd           ± 1875
Architect            -
Opdrachtgever    P. Alewijn
Monument         -

1853 : SS 192   (huisnummer 1853-1875)

1808 : 31 5527  (verpondingsnummer)

1796 : 31 268   (kleinnummer)

1732 : 31 5475  (verpondingsnummer)

Kadast: F 579   (kadaster oud

 

 

Bouwjaar

± 1630

± 1875

Architect

Opdrachtgever

± 1630 Corn. Jansz Blauenduijff

± 1875 P. Alewijn, huisschilder

Naam / gevelsteen

± 1630 De Blaue Duijff

Bijzonderheden

± 1630 Winkelhuis 5,33 m. breed. Trapgevel met achterhuis onder één dak. Twee toegangen en een platte stoep.

1875 woonhuis. Eenvoudige gevel met dakvenster boven kroonlijst tegen de kap.

Bewoners / eigenaren o.a.

Rijksmonument

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.