Herengracht 99

< 97 Herengracht          Panorama         Herengracht 101 >

Herengracht 99

Herengracht 99

Herengracht 99 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 99


Gebouwd            ± 1885
Architect            -
Opdrachtgever    -
Rijksmonument    Nr 1546    

1853 : SS 193   (huisnummer 1853-1875)

1808 : 31 5527  (verpondingsnummer)

1796 : 31 269   (kleinnummer)

1732 : 31 5476  (verpondingsnummer)

Kadast: F 580   (kadaster oud)

Bouwjaar

1669

± 1885

Architect

Opdrachtgever

1669 Pieter Jansz Sweelingh (zoon componist)

Naam / gevelsteen

De Zon

Bijzonderheden

1669 Koopmanshuis met twee achterwoningen 4,96 m. breed. Halsgevel met versieringen tegen de hals, gebogen fronton benevens een stoep.

1885 woonhuis met bijvoeging van de aan de noordzijde gelegen steeg. Eenvoudige gevel met rechte kroonlijst en stoep 

Bewoners / eigenaren o.a.

Rijksmonument

Nr 1546

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.