Herengracht 43, 't Fortuijn

< 41 Herengracht          Panorama         Herengracht 45 >

Herengracht 43

Herengracht 43

Herengracht 43 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 43, 't Fortuijn


Gebouwd           ± 1590
Architect            -
Opdrachtgever    Claes Fransz
Monument         Rijksmonument

1853 : SS 221   (huisnummer 1853-1875)

1808 : 31 5556  (verpondingsnummer)

1796 : 31 298   (kleinnummer)

1732 : 31 5504  (verpondingsnummer)

Kadast: F 711   (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1590

1950 herstel

1974 restauratie

Architect

Opdrachtgever

Adr. Maartensz Ossenhooft

1974 Stichting Aristoteles

Naam

De Fortuijn

Later: ‘t Fortuin

Bijzonderheden

± 1625: puntgevel, 5,33 m. breed met bol en hijskast. Oorspronkelijk pakhuis (z.g. spijker)

1950 Brand in de kap, nieuwe kap, zonder herstel windas

1974 restauratie, waarbij met de tekening van Caspar Philips weer de onderzijde meer naar de oorspronkelijke toestand is terug gerestaureerd. En ook de windkast weer terug.

Bewoners / eigenaren o.a.

1660-1680 Adriaen Maartensz Ossenhooft

1738-1755 Adriaan Ossenhooft

Rijksmonument

nr.: 1522

Gebruik nu

Appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.