Herengracht 43, 't Fortuijn

< 41 Herengracht          Panorama         Herengracht 45 >

Herengracht 43

Herengracht 43

Herengracht 43 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 43, 't Fortuijn


Gebouwd           ± 1590
Architect            -
Opdrachtgever    Claes Fransz
Monument         Rijksmonument

1853 : SS 221   (huisnummer 1853-1875)

1808 : 31 5556  (verpondingsnummer)

1796 : 31 298   (kleinnummer)

1732 : 31 5504  (verpondingsnummer)

Kadast: F 711   (kadaster oud)

Dit is een van de twee eenvoudige en vroege pakhuizen met tuitgevels die zijn gebouwd aan de stadswal in de stadsuitleg van 1585. De Herengracht bestaat dan nog niet. 

Bij dit type pakhuizen bestaat de voorzijde meestal uit een doorlopende verticale strook van gekoppelde kozijnen waarin luiken zitten. Zo ontstaat voldoende werkruimte om goederen naar binnen te halen. 

Op een foto uit 1961 is te zien dat beide pakhuizen grote deuren hebben, tot op straatniveau.

 

In 1974 vindt de restauratie plaats door de Stichting Aristoteles. De tekening in het Grachtenboek van Caspar Philips heeft als leidraad gediend voor de gedeeltelijke reconstructie van een oudere toestand, met name wat de onderpuien betreft. De grote deuren verdwijnen dan en de windkast wordt weer terug geplaatst.

 

Herengracht 43 hijsbalk

De windkast voor het ophijsen

Herengracht 43 detail

De naam en het jaartal op het huis.

Herengracht 43 hijsbalk

De windkast voor het ophijsen van de lasten

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.