Herengracht 45

< 43 Herengracht          Panorama         Herengracht 47 >

Herengracht 45

Herengracht 45

Herengracht 45 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 45 D'Arke Noach


Gebouwd           ± 1590
Architect            -
Opdrachtgever    Annetje Jacobs en Griete Peters
Monument         Rijksmonument

1853 : SS 220   (huisnummer 1853-1875)

1808 : 31 5555  (verpondingsnummer)

1796 : 31 297   (kleinnummer)

1732 : 31 5503  (verpondingsnummer)

Kadast: F 710   (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1590

1974 Restauratie

Architect

Opdrachtgever

1590 Annetje Jacobs en Griete Peters (beide weduwe)

1974 Stichting Aristoteles

Naam

d’ Arke Noach

Bijzonderheden

± 1590: pakhuis (spijker). Puntgevel 6,58 m. breed.

Bewoners / eigenaren o.a.

voor 1650 Neeltien Arents of Corn. Jansz Besteman

1672 Tijdlang bijeenkomsten van de Vlaamsche- en Waterl. Gemeente Doopsgezinden

Rijksmonument

nr.: 1523

Gebruik nu

Appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.