Herengracht 564

<- 566 Herengracht                  Panorama                Herengracht 562 ->

Herengracht 564

Herengracht 564

Herengracht 564, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 564

Gebouwd           1718
Architect            -
Opdrachtgever    Johannes Oosterling, rentenier
Monument         Rijksmonument
1853 : Y 211  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 60 5942  (verpondingsnummer)
1796 : 60 604    (kleinnummer)
1732 : 60 5611  (verpondingsnummer)
Kadast: I 1252  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1664

1718

Architect / Bouwer

Opdrachtgever

± 1664 mr Matthijs van Beuninghen

1718 Johannes Oosterling, rentenier

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1718 woonhuis 5,86 m. breed. Hardstenen gevel met getoogde kroonlijst. Driepasvormige afdekking met bekroning tussen twee vrouwenfiguren. Onder uiteinden kroonlijst twee consoles. Stoep met drie balusters. (2)

18de eeuwse paarse ruiten (Behalve op de tweede verdieping). Snijraam met ster-achterraam.

Bewoners / eigenaren o.a.

1672 Siewert Jansz

1679 dr Abr. van der Voort

1718 Johannes Oosterling, rentenier

Rijksmonument

Nr 1898

Gebruik nu

Kantoor, De Monchy & Röben

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.