Herengracht 562

<- 564 Herengracht                  Panorama                Herengracht 560 ->

Herengracht 562

Herengracht 562

Herengracht 560, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 562

Gebouwd           ± 1738 
Architect            -
Opdrachtgever    Bonaventura Oetgens van Waveren
Monument         Rijksmonument
1853 : Y 210  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 60 5943  (verpondingsnummer)
1796 : 60 603    (kleinnummer)
1732 : 60 5612  (verpondingsnummer)
Kadast: I 1251  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1670

± 1738

Architect / Bouwer

Opdrachtgever

± 1670 Nicolaas van Waveren, oud-schepen

± 1738 Bonaventura Oetgens van Waveren

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1670 Oorspronkelijk op 560 en 562 twee pakhuizen.

± 1738 verbouwd tot twee woonhuizen, 560 en 562, dit is 5,69 m. breed. Bakstenen gevels, gescheiden door een brede geblokte pilaster. Rechte kroonlijst met balustrade (later een kroonlijst met consoles, trigliefen en platte balustrade). De stoep met onderingang is vermoedelijk in 1862 vewijderd.

Op de scheiding een 18de eeuws lantaarnarmpje.

2017 Stoep weer teruggeplaatst

Bewoners / eigenaren o.a.

 

Rijksmonument

Nrs : 1897

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.