Herengracht 566

<- 568 Herengracht                  Panorama                Herengracht 564 ->

Herengracht 566,

Herengracht 560, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 566

Gebouwd           ±
Architect            -
Opdrachtgever    -
Monument         Rijksmonument

1853 : Y 212  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 60 5941  (verpondingsnummer)

1796 : 60 605    (kleinnummer)

1732 : 60 5610  (verpondingsnummer)

Kadast: I 4531  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1672

1921

Architect / Bouwer

Opdrachtgever

± 1672 verm. Hans Held, eigenaar bouwerf

1921 wed. A.L.G. Couvreur geb. Trouquet c.s.

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1672 dubbel woonhuis 14,84 m. breed. Bakstenen gevel met rechte kroonlijst. Kap met twee dakvensters (thans drie). Dubbele stoep met onderingang. Deuromlijsting. Snijraam met sterachterraam.

1921 ingericht tot kantoor

Bewoners / eigenaren o.a.

± 1672 mr Ferdinand van Collen sr, schout 1709-1719, burgemeester, bewindhebber van de WIC en sinds 1689 directeur van de Sociëteit van Suriname

1735 mr Ferdinand van Collen jr

Rijksmonument

Nr 1899

Gebruik nu

Kantoor, notariskantoor

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.