Herengracht 532

<- 2 Reguliersgracht                                                                           

<- 534 Herengracht              Panorama              Herengracht 530 ->

Herengracht 532

Herengracht 532

Herengracht 532, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 532


Gebouwd           1666
Architect            -
Opdrachtgever    Gerrit van Enst
Monument         Rijksmonument

1853 : X 488  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 58 4651  (verpondingsnummer)

1796 : 58 587    (kleinnummer)

1732 : 58 4425  (verpondingsnummer)

Kadast: I 1116  (kadaster oud)

Bouwjaar 

± 1666

2012 Restauratie

Architect / Bouwer

2012 Architect Gerard Prins en zoon Prins

Opdrachtgever

± 1666 Gerrit van Enst

2012 Stadsherstel

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1666 woonhuis 6,40 m. breed. Bakstenen gevels met rechte kroonlijst en drie dakvensters. Voor elk een stoep.

1770 bestonden hier nog de kruizen met luiken in de kozijnen stoep met zitbank. Empire raam

2012 Gerestaureerd

Bewoners / eigenaren o.a.

Sara Pieman wed. van Jan Minnuit schonk het blok aan de kinderen van van Dinteren.

1972-1994 reclamegroep Service Unit for Marketing en Advertising

1994-1999 Henk Maass Design

1999-2009 Makelaar Beerschtoten

2009 Stadsherstel eigenaar

Rijksmonument

Nr 1886

Gebruik nu

Bed en Breakfast

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam en uit Vier eeuwen Herengracht van het Genootschap Amstelodamum

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.