Reguliersgracht 2

< Herengracht 534                                                                   Panoram Herengracht                                                         Herengracht 532 >

Reguliersgracht 2, zijde Herengracht

Reguliersgracht 2, zijde Herengracht

Reguliersgracht 2


Gebouwd           1666
Architect            -
Opdrachtgever    Gerrit van Enst
Monument         Rijksmonument

Bouwjaar 

± 1666 (1)

Architect / Bouwer

Opdrachtgever

± 1666 Gerrit van Enst

2012 Stadsherstel

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1666 woonhuis 6,40 m. breed. Bakstenen gevels met rechte kroonlijst en drie dakvensters. Voor elk een stoep. (1)

1770 bestonden hier nog de kruizen met luiken in de kozijnen (2)

omlijste empire toegang en gedeeltelijk platte stoep. (2)

Samen met Herengracht 532 gerestaureerd

Bewoners / eigenaren o.a.

Sara Pieman wed. van Jan Minnuit schonk het blok aan de kinderen van van Dinteren. (1)

2009 met Herengracht 532 aangekocht door Stadsherstel

Rijksmonument

Nr 4909

Gebruik nu

  

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam en uit Vier eeuwen Herengracht van het Genootschap Amstelodamum

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.