Herengracht 530

<- 532 Herengracht                Panorama             Herengracht 528 ->

Herengracht 530

Herengracht 530

Herengracht 530, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 530


Gebouwd           1687
Architect            -
Opdrachtgever    Johanna de Geer [1627-1691]
Monument         Rijksmonument

1853 : X 487  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 58 4652  (verpondingsnummer)

1796 : 58 586    (kleinnummer)

1732 : 58 4426  (verpondingsnummer)

Kadast: I 1115  (kadaster oud)

Bouwjaar

1687

Architect / Bouwer

Opdrachtgever

Johanna de Geer [1627-1691]

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1690 Twee woonhuizen onder één dak 7,45 m. breed. Bakstenen gevel met rechte kroonlijst op blokjes en twee dakvensters. Elk een stoep loodrecht op de gevel, één rechts em één links. Toegang bewerkt met Ionische pilasters met hoofdgestel.

1770 kozijnen van kruizen en onderluiken voorzien.

eind 18de eeuw platte stoep met drie paaltjes, waartussen kettingen. Verguld sierraam met sterren

Bewoners / eigenaren o.a.

? Theodoor Rijswijk † 1727

1734 Weduwe Rijswijk (zij bewoonde 530)

tot 1782 fam. Rijswijk

Rijksmonument

Nr 1885

Gebruik nu

appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.