Herengracht 528

<- 530 Herengracht                Panorama              Herengracht 526 ->

Herengracht 528

Herengracht 528

Herengracht 528, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 528


Gebouwd           1687
Architect            -
Opdrachtgever    Johanna de Geer [1627-1691]
Monument         Rijksmonument

1853 : X 486  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 58 4653  (verpondingsnummer)

1796 : 58 585    (kleinnummer)

1732 : 58 4427  (verpondingsnummer)

Kadast: I 1114  (kadaster oud)

Bouwjaar

1687

Architect / Bouwer

Opdrachtgever

± 1687 Johanna de Geer [1627-1691]

1924 B. Einhorn

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1690 Twee woonhuizen onder één dak 7,40 m. breed. Bakstenen gevel met rechte kroonlijst op blokjes en twee dakvensters. Elk een stoep loodrecht op de gevel, één rechts em één links. Toegang bewerkt met Ionische pilasters met hoofdgestel.

1770 kozijnen van kruizen en onderluiken voorzien.

eind 18de eeuw: stoephek. Kozijnen met eenvoudige omlijsting. 

1924 ingericht tot kantoor

530: eind 18de eeuw platte stoep met drie paaltjes, waartussen kettingen. Verguld sierraam met sterren

Bewoners / eigenaren o.a.

? Theodoor Rijswijk † 

1734 Weduwe Rijswijk (zij bewoonde 530)

tot 1782 fam. Rijswijk

Rijksmonument

Nr 1884

Gebruik nu

Appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.