Herengracht 526

<- 528 Herengracht              Panorama             Herengracht 524 ->

Herengracht 526

Herengracht 526

Herengracht 526, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 526


gebouwd           1686
Architect            -
Opdrachtgever    Gerrit Loot [1638/9-1710]
Monument         Rijksmonument

Bouwjaar

± 1686

 

Architect / Bouwer

Opdrachtgever

± 1686 Gerrit Loot, makelaar

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

 ± 1685 koopmanshuis 7,40 m. breed. Bakstenen gevel met hals waartegen dolfijnen als vleugelstukken. Segmentvormig fronton. Hijsbalk en platte stoep

? stoep verdwenen 

Bewoners / eigenaren o.a.

1698 Maria Schatter – Commersteijn

1714 mr Meijnard Troijen, koopman en bankier

1722 mr Jan Wolters, regerend schepen

na 1785 - ± 1810 fam Jacob en mr Jacobus van de Poll

Rijksmonument

Nr 1883

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.